Nasz team

Our team

Unser Team

mgr inż. Marcin Krygowski Marcin Krygowski MSc BEng Dipl. Ing. Marcin Krygowski

współwłaściciel i dyrektor techniczny Co-owner & Chief Technologist Mitinhaber & Technischer Direktor

Absolwent wydziału budowy maszyn Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i aktywny rolnik. Posiada ponad 8 lat doświadczenia w konstruowaniu i produkcji maszyn rolniczych oraz elementów do nich. Wychowany w rolniczej rodzinie, sam od niemal 12 lat aktywnie zajmuje się uprawą warzyw oraz pasz, głównie kapusty, czosnku, kukurydzy i rzepaku. Na podjęcie studiów kierunkowych z zakresu budowy maszyn rolniczych zdecydował się bazując na swojej największej pasji - rolnictwie. Potrzeby i troski zarówno jego, jak i wielu jego przyjaciół rolników, skłoniły go do szukania nowych rozwiązań i ulepszeń funkcjonujących już na rynku maszyn rolniczych. W dalszej kolejności rozpoczął samodzielne ich konstruowanie i produkcję. Z jego zakładu wyjechały już użytkowane przez rolników brony talerzowe, kombajny do czosnku, pielniki do upraw międzyrzędowych oraz włóki polowe. Mówi biegle po polsku oraz po angielsku.
A graduate of the machine building department at AGH University of Science and Technology in Krakow and an active farmer. Mr. Krygowski has many years of professional experience in the area of construction and production of agricultural machinery. Raised in an agricultural family, for almost 12 years he has been actively involved in the cultivation of vegetables - mainly cabbage and garlic, as well as maize and rape. He decided to take up studies in the field of agricultural machinery construction based on his greatest passion - agriculture.The needs of local farmers prompted him to look for a new solutions and improvements of agricultural machines existing on the market. The next step was their independent construction and production. Many farmers successfully use disc harrows, garlic combines, row crop cultivators produced by his company. He speaks English.
Absolvent des Fachbereiches Maschinenbau der AGH Wissenschaftlich-Technischer Universität in Krakau und ein aktiver Landwirt. Marcin besitzt über 8. Jahre Erfahrung auf dem Bereich Aufbau und Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen und deren Komponenten. Erzogen in einer landwirtschaftlichen Familie, seit 12. baut er selbstständig Gemüse und Futter an, vorwiegend Kohl, Knoblauch, Mais und Raps. Für das Studium des Maschinenbaus hat er sich wegen seiner größten Leidenschaft entschieden, nämlich der Landwirtschaft. Seine Bedürfnisse und Sorgen, sowie auch Probleme und Nachfragen seiner befreundeten Landwirte haben ihn dazu gebracht, nach neuen Lösungen und Verbesserungen für die schon auf dem Markt funktionierenden Geräten zu suchen. In einem zweiten Schritt begann er die Maschinen selber zu entwerfen und herzustellen. Aus seinem Werk sind schon Scheibeneggen, Erntemaschinen für Knoblauch, Sternhackgeräte und Wieseneggen ausgefahren. Alle werden von den Landwirten erfolgsvoll verwendet. Marcin spricht fließend Polnisch und Englisch.
Email: marcin.krygowski@polniva.pl

mgr Izabela Solecka Izabela Solecka MA Mag. Izabela Solecka

współwłaścicielka i dyrektor handlowa Co-owner & Head of Sales Mitinhaberin & Handelsdirektorin

opiekun Klienta niemieckojęzycznego Account Manager for German speaking markets Account Manager für Kunden aus dem deutschsprachigen Gebiet

Wychowana częściowo w Szwajcarii absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi z ponad 16-letnim doświadczeniem w obsłudze Klientów niemieckojęzycznych, w tym ponad 6-letnim w przemyśle ciężkim, włączając branżę maszyn rolniczych. Sama również posiada własne pole w terenach górskich, gdzie pozyskuje sianokiszonkę oraz hobbystycznie na własne potrzeby uprawia warzywa i owoce. Miłośniczka wsi i kultury ludowej. W firmie odpowiedzialna za obsługę Klientów z niemieckojęzycznych z Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Luksemburga. Włada biegle językiem polskim oraz niemieckim, a także komunikatywnie językiem angielskim.
Raised partly in Switzerland, graduate of the Department of German Philology at the University of Lodz. She has 16 years of professiona experience in the area of sales and German-speaking Customers service, including over 6 years in the heavy industry (agricultural machinery industry). She runs her own crops in a mountainous area, where she gets hay, grow vegetables and fruits for her own purposes. A lover of the village and folk culture. Responsible for servicing of German-speaking Clients - from Germany, Austria, Switzerland and Luxembourg. She is fluent in German and communicative in English.
Eine teilweise in der Schweiz (Münchenstein, Kanton Baselland) erzogene Absolventin der Deutschen Philologie an der Lodzer Universität in Lodsch. Iza besitzt über 16. Jahre Erfahrung in der Betreuung deutschsprachiger Kunden, darunter über 6. Jahre in der Schwerindustrie, unter Einschluss der Landtechnik. Sie hat sich auch ein Landstück im Gebirge angeschafft, wo sie Silage für die benachbarten Viehzüchter erwirbt und sowohl Obst, als auch Gemüse für eigene Bedürfnisse anbaut. Eine Liebhaberin des Dorfes und der Volkskultur. Bei der Firma Polniva ist sie für Kontakte mit deutschsprachigen Kunden aus Deutschland, Österreich, Luxemburg und aus der Schweiz verantwortlich. Sie spricht fließend Polnisch, Deutsch und kommunikativ Englisch.
Email: izabela.solecka@polniva.pl

mgr inż. Paweł Krygowski Paweł Krygowski, BSc MEng Dipl. Ing. Paweł Krygowski

główny technolog Head of Technology Haupttechnologe

Absolwent wydziału budowy maszyn Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a prywatnie brat Marcina Krygowskiego. Podobnie jak on wychowany w rolniczej od kilku pokoleń rodzinie od wielu lat wspiera rodziców w prowadzeniu gospodarstwa i pomaga bratu w projektowaniu oraz przebudowie maszyn rolniczych. Mówi biegle po polsku i po angielsku.
Graduate of the machine building department at the AGH University of Science and Technology in Krakow. Like Marcin Krygowski, raised in an agricultural family. For many years, he has been supporting parents in running a family farm and a brother in the design and construction of agricultural machinery. He speaks English fluently.
Absolvent des Fachbereiches Maschinenbau der AGH Wissenschaftlich-Technischer Universität in Krakau und privat der Bruder von Marcin Krygowski. Ähnlich wie sein Bruder, in einer seit Generationen Landwirtsfamilie erzogen, unterstützt er seine Eltern in der Familienlandwirtschaft und hilft seinem Bruder bei den Gestaltung und Umbau landwirtschaftlicher Maschinen. Paweł spricht fließend Polnisch und Englisch.
Email: niva-tech@polniva.pl

mgr Maja Wajda Maja Wajda, MA Mag. Maja Wajda

opiekun klienta francuskojęzycznego Account Manager for French speaking markets Account Manager für Kunden aus dem französischsprachigen Gebiet

Absolwentka wydziału Gestion et Technologie Politechniki Łódzkiej w Łodzi. Przez wiele lat związana z przemysłem piwowarskim, jako osoba odpowiedzialna za zakup surowców do produkcji piwa, miała bliski kontakt z branżą rolniczą. W naszej firmie wykorzystuje doświadczenia i umiejętności zdobyte w swojej poprzedniej pracy. Odpowiada za kontakty z Klientami francuskojęzycznego obszaru Europy. Włada biegle językiem polskim i francuskim.
A graduate of the Faculty of Gestion et Technologie of the Lodz University of Technology. For many years associated with the brewing industry. As the person responsible for the purchase of raw materials for beer production, she had close contact with the agricultural industry. In our company, she uses the experience and skills gained during her previous job. He is responsible for a contacts with French-speaking Customers in Europe. She is fluent in French.
Absolventin von Gestion et Technologie auf der Technischen Universität in Lodsch. Seit vielen Jahren verbunden mit der Brauerei-Industrie, wo sie für den Einkauf von Rohmaterialien verantwortlich war. Als eine Person, die einen nahen Kontakt zu der Landwirtschaftbranche hatte, nutzt sie Ihre Erfahrungen, Fähigkeiten und Kontakte bei der Firma Polniva. Maja ist für Kontakte mit französischsprechenden Kunden verantwortlich. Sie spricht fließend Polnisch und Französisch.
Email: polniva@polniva.pl

mgr inż. Michał Bertoncelj Michał Bertoncelj, MSc BEng Dipl. Ing. Michał Bertoncelj

opiekun klienta z obszaru Bałkanów Account Manager for Balkan markets Account Manager für Kunden aus dem Gebiet des Balkans

Wychowany w Łodzi Polak o słoweńskich korzeniach. Absolwent wydziału inżynierii procesowej na Politechnice Łódzkiej. Po zakończeniu studiów przez kilka lat pracował w BSH Polska (Bosch&Siemens), gdzie zajmował się optymalizacją procesów produkcji. Od dwóch lat małopolanin z wyboru. Mieszka w jednej z podkrakowskich wsi, gdzie wraz z żoną prowadzi małe gospodarstwo rolne.W firmie Polniva wspomaga swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno procesy produkcyjne, jak i obsługę Klientów - obszar Bałkanów. Włada biegle językiem polskim oraz słoweńskim, lecz poradzi sobie również w komunikacji w pozostałych językach bałkańskich oraz w języku włoskim (stypendium w Turynie).
Raised in Lodz, a Pole with Slovenian roots. A graduate of the process engineering department at the Lodz University of Technology. After completing his studies, he worked for several years at BSH Polska (Bosch & Siemens) - he was responsible for production optimization processes there. A resident of one of near to Krakow towns, where he runs a small farm. At Polniva, he supports both production processes and customer service with his knowledge and experience - area of the Balkans. He is fluent in Polish and Slovenian, he has communicative knowledge of other Balkan languages. He also speaks Italian (a scholarship in Turin).
Erzogen in Polen hat jedoch slowenische Wurzeln. Absolvent vom Produktionsingenieurwesen auf der Technischen Universität in Lodsch. Direkt nach dem Studium arbeitete er über 4 Jahre bei Bosch&Siemens, wo er sich mit der Optimalisierung der Herstellungsprozessen befasste. Seit zwei Jahren ein Kleinpole aus eigenem Antrieb. Er wohnt auf einem Dorf, nicht weit von Krakau und führt mit seiner Frau eine kleine Landwirtschaft. Bei der Firma Polniva beschäftigt er sich sowohl mit den Fertigungsprozessen, als auch mit der Betreuung von Kunden aus dem Gebiet des Balkans. Michał spricht fließend Polnisch und Slovenisch. Er verständigt sich auch ganz gut in sonstigen Balkansprachen, sowie auch auf Italienisch (Stipendium in Turin).
Email: polniva@polniva.pl

mgr Agata Sibilska-Woźniacka Agata Sibilska-Woźniacka, MA Mag. Agata Sibilska-Woźniacka

opiekun Klienta i dostawcy z obszaru rosyjskojęzycznego Account Manager for Russian speaking marketso Account Manager für Kunden aus dem russischsprachigem Gebiet

Absolwentka wydziału filologii rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a prywatnie siostra dyrektor handlowej Izabeli Soleckiej. Od lat związana z branżą tekstyliów technicznych, w tym produktów dedykowanych dla rolnictwa (folie szklarniowe, hale, namioty, plandeki). Chcąc wykorzystać swoje doświadczenie w branży rolniczej w szerszym zakresie, zajmuje się w Polnivie rynkami wschodnimi. Włada biegle językiem polskim, rosyjskim, białoruskim, ukraińskim oraz bardzo dobrze językiem angielskim.
A graduate of the Faculty of Russian Philology at the Jagiellonian University in Krakow, for years associated with the industry of technical textiles, including products dedicated to agriculture (greenhouse foils, halls, tents, tarpaulins). Wanting to use his proffesional experience in the agricultural sector in a wider scope, she deals with eastern markets. She is fluent in Russian, Belarusian, Ukrainian and English.
Absolventin der Russischen Philologie auf der Jagiellonen-Universität in Krakau und privat die Schwester von der Mitinhaberin und Handelsdirektorin Izabela Solecka. Seit vielen Jahren verbunden mit der Branche der technischen Textilien, darunter der Produkte für Landwirtschaft (Treibhausfolien, Hallen, Zelte, Planen). Da sie ihre Erfahrung und Kontakte aus der Landwirtschaftsbranche nutzen und zugleich erweitern möchte, beschäftigt sie sich bei Polniva mit den östlichen Märkten. Sie spricht fließend Polnisch, Russisch, Weißrussisch, Ukrainisch und Englisch.
Email: polniva@polniva.pl

W skład naszego zespołu wchodzi również grupa cenionych polskich spawaczy, mechaników i elektrotechników, a także niezastąpiona grupa zaprzyjaźnionych rolników, bez wsparcia i rad których nie bylibyśmy w stanie projektować i testować naszych maszyn w ciężkich warunkach polowych.

Our team includes also a group of valued mechanics and electrical engineers and a large group of farmers - without their support and advice, we would not be able to design and test our machines in difficult field conditions.

Zu unserem Team gehören auch eine Gruppe von weit geschätzten polnischen Schweißern, Mechanikern und Elektromechanikern, sowie auch ein unersetzliches Team von befreundeten Landwirten, deren Unterstützung und Ratschläge mit Geld nicht aufgewogen werden können. Dank ihrem Engagement können wir auch unsere Produkte unter schweren Feldbedingungen testen.