Rozgarniacz zielonki ZRZ

Soilage distributor ZRZ

Silageverteiler ZRZ

Dane techniczne Technical data Technische Daten

typ maszyny machine type Maschinentyp zawieszana na przedni TUZ Front 3-point linkage Dreipunktaufnahme für Frontanbau
wymiary gabarytowe w położeniu roboczym dimensions in the working position Außenmaße in der Arbeitsstellung
długość length Länge 2235mm
szerokość bębna roboczego width of the working drum Breite der Arbeitstrommel 3200mm
szerokość bariery width of the barrier Breite der Barriere 2510mm
wysokość height Höhe 1540mm
wymiary gabarytowe w położeniu transportowym dimensions in the transport position Außenmaße in der Transportstellung
długość length Länge 2210mm
szerokość bariery width of the barrier Breite der Barriere 2510mm
wysokość height Höhe 1745mm
prześwit transportowy ground clearance Bodenabstand im Transport 400mm
średnica bębna roboczego bez łopatek diameter of the working drum without blades Durchmesser der Arbeitstrommel ohne Schaufeln 910mm
średnica bębna roboczego z łopatkami diameter of the working drum with blades Durchmesser der Arbeitstrommel mit Schaufeln 1300mm
liczba rzędów łopatek na bębnie roboczym number of rows of blades on the working drum Anzahl der Schaufelnreihen auf der Arbeitstrommel 6
liczba łopatek w rzędzie number of blades in a row Anzahl der Schaufeln in einer Reihe 6
wysokość łopatki blade height Höhe der Schaufel 195mm
masa weight Gewicht 860kg